ภาษา

Thai Chinese (Simplified) English

เว็บไซด์โรงเรียน

เว็บไซต์การศึกษา

 

ดาวนโหลด 1

ดาวนโหลด

download

 

 

 

tepe

cats

TDC 1024x565

prakarn 60

หน่วยงานใน สพฐ.

http://www.labschools.net/images/labschool_song.bmp

 

Link หน่วยงานสำคัญ

 

ครูและบุคลากรโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

»สายชั้นอนุบาล

»สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

»สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

»สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   

»สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   

»สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   

»สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 


>>ครูพิเศษ   

>>ครูชาวต่างประเทศ  

>>บุคลากรทางการศึกษา

Share