Web Access / เข้าสู่หน้าหลักของโรงเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program  คลิ๊กที่นี่เพื่อรับรายละเอียด file 9067094731

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  คลิ๊กที่นี่เพื่อรับรายละเอียด file 9067094731

ประกาศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระหว่างช่วงชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ,๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒คลิ๊กที่นี่เพื่อรับรายละเอียด file 9067094731

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ file 9067094731